Firma ATELIER AGNIESZKA SWIATŁY
realizuje projekt w ramach

działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych

przedsiębiorstw, poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty firmy Atelier Agnieszka Swiatły
Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Atelier Agnieszka Swiatły
poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na
nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na
promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty
stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączny budżet projektu wynosi: 336.100,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi

268.880,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020-31.12.2020

Firma ATELIER AGNIESZKA SWIATŁY
realizuje projekt w ramach

działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych

przedsiębiorstw, poddziałanie

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Promocja oraz internacjonalizacja oferty firmy Atelier Agnieszka Swiatły
Cel projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Atelier Agnieszka Swiatły
poprzez realizację zaplanowanych działań, które umożliwią internacjonalizację działalności- wejście na
nowe rynki i zdobycie klientów na rynkach zagranicznych. Realizacja projektu pozwoli firmie na
promowanie marki produktowej (poprzez MPG) za granicą i oferowanie kontrahentom innowacyjnej oferty
stanowiącej konkurencję względem ofert innych firm na rynku międzynarodowym.

Łączny budżet projektu wynosi: 435.500,00 PLN, a jego dofinansowanie ze środków UE wynosi

370.175,00 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.04.2020-30.06.2022